Donnerstag, 13. September 2018

Präsentation/presentiatie op woensdag aanstaande in obs De kleine Dollard in Winschoten een keer in het Nederlands und ein Mal auf Deutsch - leuk programma!

Donnerstag, 31. Mai 2018

Taaltaken


We hebben voor het expertisecentrum buurtalen gedifferentieerd lesmateriaal ontwikkeld dat scholen in de brugklas kunnen inzetten bij de opvang van leerlingen die Duits op de basisschool hebben gehad. De aanpak op de basisschool is een fundamenteel andere dan de (ook) ‘formele’ aanpak in het voortgezet onderwijs. Daarom moeten leerlingen met Duits op de basisschool in elk geval deelnemen aan het reguliere aanbod Duits in het voortgezet onderwijs. Binnen dit reguliere onderwijs is het echter wel wenselijk dat er een gedifferentieerd aanbod voor leerlingen met een voorsprong is, dat inpasbaar is in de bestaande structuur van de school van het voortgezet onderwijs (qua personeel, budget e.d.). De oplossing bieden volgens ons zogenaamde taaltaken. Eentje gaat over .... Hamburch